What's Eating Jdavies?

and other marketing stories

If Noah was a Filipino

Digg!

Got an email which tells a what-if biblical story. It poses the question: what if Noah is a Filipino in today's time? Interesting how emails of this sort spread like wildfire. it begs the question - who wrote it, and for whom, for what? I have my concerns for emails of this sort:

My questions:

  1. Who writes these things? Is he paid, is it a hobby, is it passion?
  2. Or is it a genuine sentiment, all of the above?
  3. Is it propaganda? If so, from which side?
  4. Could this be taken as a sentiment of some sector?
  5. What is the intention of the sender?
  6. Does this guy have a blog? It would be cool to read his points of view.
  7. Does he advocate anything - will he follow-up with another email proposing something?

I ask the same questions when I watch late-night news. Who do we trust? Read the whole story here.A funny way of presenting the sad state of affairs in the Phils.

Kung Pinoy si Noah....Ganito ang mangyayari sa arko. Read along.

Taong 2005 at isang ordinaryong middle class pinoy si Noah. Nagpakita sa kanya ang Diyos at sinabing "Pagkatapos ng isang taon ay bubuhos ang ulan at babahain ang buong kapuluan ng Pilipinas. Gusto kong gumawa ka ng isang malaking arko at isakay mo rito ang pares-pares na mga hayop at mgamag-asawang pilipino sa iba't-ibang kapuluan." Ibinigay kay Noah ang specs ng Arko at taos puso nitong tinanggap ang responsibilidad na sagipin ang sambayanang Pilipino sa napipintong pagbaha.

Lumipas ang isang taon, muling nagpakita ang Diyos kay Noah. Walang arkong nagawa si Noah at galit na galit siyang tinanong ng Diyos, "Nasaan ang arko na ipinagawa ko sa iyo?"

Tumugon si Noah, "Patawarin po ninyo ako kung di po natupad ang utos ninyo! Nagkaroon po ng malaking problema sa plano po ninyo."

At inilahad ni Noah ang mga sagabal na nakaharap niya sa pag-gawa ng arko.

Humingi siya ng Mayor's permit pero papayag lang daw si Mayor kung ang gagawa ng arko ay ang construction firm ng kanyang pamangkin. Tumungo siya sa Congressman pero papayag lang daw si Congressman kung may matatanggap siyang 30% commission.

Nagtayo ng unyon ang mga kinuha niyang manggagawa at nag-strike.

Natunugan ng mga left-leaning groups ang kanyang balak at ang mga ito ay nag-rally dahil daw sa hindi makatarungang pagpili ng mga taong sasakay sa arko (mga taong naniniwala lang sa Diyos ang pwedeng sumakay). Nakisali sa rally ang mga bakla at tomboy dahil bias daw na normal na mag-asawa lang ang pwedeng sumakay.

Ang civil society group ay nakisali na rin sa gulo dahil napag-alaman daw nila na ang pondong gagamitin sa paggawa ng arko ay galing sa donasyon ng mga gambling lords at katas ng weteng.

Sa kaguluhang ito ay napilitang magpatawag ng hearing ang senado "in aid of legislation". Sinubukan ni Noah na gamitin ang EO 464 para makaiwas sa hearing pero dahil hindi sya executive official, napilitan siyang tumistigo.

Nang malaman ng senado na utos ng Diyos ang pagpapagawa ng arko, dineklara nila itong unconstitutional dahil hindi raw nito iginalang ang separation ng church at state.

Nakialam na rin ang NBI at PNP at sinabi nilang meron silang impormasyon na
ang arko raw na ito ay gagamitin ni Erap sa kanyang pagtakas.

Sinabi naman ng ISAFP at DOJ na ito raw ay gagamitin ng grupong Magdalo sa
binabalak nilang coup laban kay Arroyo.

Nilapitan ni Noah si Mike Defensor para makipag-usap kay GMA. Payag daw si GMA na ituloy ang arko kung ipapaskil daw sa arko ang malaking mukha ni Arroyo na may slogan "Towards a Strong Republic".

"Hindi po ako pumayag kaya hanggang ngayon po ay may TRO ang pag-gawa ng arko. Sa palagay ko po kailangan ko pa ng 10 taon para matapos ang inyong proyekto." Ang huling wika ni Noah.

Napa-iling ang Diyos at sinabing, "Di ko na kailangang wasakin pa ang bansang ito. Hayaan ko na lang kayong sumira nito.

Labels: ,

posted by Jdavies @ 4/27/2006,

2 Comments:

At 4/27/2006 03:19:00 PM, Anonymous Anonymous said...

Di ba joke na satire ito? Nakakatawa rin ng konti. :p 

Posted by Ederic

 
At 4/27/2006 04:26:00 PM, Blogger Jdavies said...

it's a sad thing to smile at something like this but we somehow still find it funny. I wonder if other cultures will have similar moments of dejectedness about themselves. 

Posted by jdavies

 

Post a Comment

<< Home


The Author

J.Davies

Jdavies lives in Quezon City, Philippines and has been blogging since 2002. A brand manager in a leading technology company and a freelance new media/web strategy consultant, he has refocused his blogging from personal, political & sociological observations, to marketing-related efforts and Internet trends that are relevant to his career and branding advocacies.


About This Blog

This blog is a depot of thoughts and observations on marketing trends which remain personally relevant to the Author as far as his marketing career is concerned. Having evolved from the personal blog of Jdavies, much of the earlier work contained herein are laced with personal speculation, political views, and similar advocacies. These posts are being kept for posterity's sake and for no other reason. No effort is being made to claim that the author will not contradict himself from his previous positions or that such advocacies are absolute.

Contact

Request access to my Linked-in Profile


Web This Blog

Email me whenever the site is updated:

Delivered by FeedBurner

Recent Posts

Links

Archives

Powered By

Powered by Blogger
make money online blogger templates